Testy online

TESTY ONLINE

TESTY ONLINE

Od 1.7. 2006 došlo ke změnám při provádění zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Byla zavedena zcela nová koncepce zkušebního testu v rámci autoškol.

Zkouška se skládá z 25 otázek, každá otázka má přiřazenu konkrétní bodovou hodnotu. Maximální dosažitelný počet bodů je 50. Pro úspěšné absolvování zkoušky je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů. V současné době testy obsahují výběr otázek tak, aby v nich byly zahrnuty jednotlivé typy otázek a odpovědí, nová vyobrazení dopravních značek a dopravních situací. Systém je průběžně doplňován o nové otázky.

Po kliknutí na níže uvedený odkaz budete přesměrováni na stránky Ministerstva dopravy ČR, kde jsou cvičné testy umístěny.
— cvičné testy zde —