Ceník

CENÍK

CENÍK

CENY KOMPLETNÍHO VÝCVIKU

ROZŠIŘUJÍCÍ VÝCVIK

AM * mopedy, malé motocykly do 45km/hod. s objemem motoru do 50cm³ 15 let 10.000 Kč
A1* lehké motocykly do 125 cm3 a do 11 kW 16 let 11.000 Kč
A2* motocykly do 35 kW nebo do 0,2kW/kg 18 let 13.000 Kč
A* motocykly nad 35 kW nebo nad 0,2 kW/kg 24 let 15.000 Kč
B motorová vozidla do 3500 kg 18 let 18.000 Kč
T traktory a samojízdné pracovní stroje 17 let 18.000 Kč
A1/A2 (min. 2 roky držitel A1- plnohodnotné) 18 let 6.500 Kč
A2/A (min. 2 roky držitel A2)   7.500 Kč
A1/A (držitel méně než 2 roky) 24 let 8.600 Kč
A1/A2 (držitel méně než 2 roky) 18 let 6.800 Kč
RB/C   21 let 22.000 Kč
RB/B+E   18 let 7.900 Kč
RC/C+E   21 let 10.000 Kč
RB/T   18 let 9.000 Kč

SDRUŽENÝ VÝCVIK

B + A2*   18 let 29.000 Kč
B + A*   24 let 31.000 Kč
       
Zálohu nutno uhradit před zahájením praktického výcviku !!!
Školné možno uhradit formou splátek !!!
       

CENY PRAKTICKÉHO VÝCVIKU NAD RÁMEC POVINNÉ VÝUKY + KONDIČNÍ VÝCVIK

AM 45 min
700 Kč
A1 45 min
700 Kč
A2 45 min
900 Kč
A 45 min
1000 Kč
B 45 min
600 Kč
B+E 45 min
800 Kč
C 45 min
1.500 Kč
C+E 45 min
1.500 Kč

CENY OPRAVNÝCH ZKOUŠEK

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 300 Kč
Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla 150 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupin AM, A1 600 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupin A2, A 900 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupiny B 600 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupiny BE 800 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupiny C 1500 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupiny T 800 Kč

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

AM, A1, A2, A 4.000 Kč
B 4.000 Kč
A, B 7.000 Kč
C/C+E 6.000 Kč
T 4.000 Kč
Psychologické vyšetření 2.300 Kč
Ceny se sčítají.

 

V ceně je zahrnuta 2×45 minut jízda v autě /motorce z každé požadované skupiny + zkouška.

Nutno zaplatit správní poplatek na Městském úřadě 700,- (není zahrnut v ceně vrácení ŘP).