Ceník

CENÍK

CENÍK

CENY KOMPLETNÍHO VÝCVIKU

ROZŠIŘUJÍCÍ VÝCVIK

AM * mopedy, malé motocykly do 45km/hod. s objemem motoru do 50cm³ 15 let 7.000 Kč
A1* lehké motocykly do 125 cm3 a do 11 kW 16 let 8.000 Kč
A2* motocykly do 35 kW nebo do 0,2kW/kg 18 let 11.000 Kč
A* motocykly nad 35 kW nebo nad 0,2 kW/kg 24 let 12.000 Kč
B motorová vozidla do 3500 kg 18 let 14.000 Kč
T traktory a samojízdné pracovní stroje 17 let 18.000 Kč
A1/A2 (min. 2 roky držitel A1- plnohodnotné) 18 let 5.000 Kč
A2/A (min. 2 roky držitel A2)   5.000 Kč
A1/A (držitel méně než 2 roky) 24 let 5.500 Kč
A1/A2 (držitel méně než 2 roky) 18 let 4.800 Kč
RB/C   21 let 22.000 Kč
RB/B+E   18 let 6.000 Kč
RC/C+E   21 let 10.000 Kč
RB/T   18 let 9.000 Kč

* Ceny uvedené pro skupiny AM, A1, A2, a A jsou ceny MINIMÁLNÍ, které mohou být navýšeny dle cen nad rámec povinného výcviku a to při nezvládnutí jízdních dovedností v jednotlivých etapách výcviku. O této skutečnosti rozhodne učitel praktického výcviku.

SDRUŽENÝ VÝCVIK

CENY ČÁSTÍ VÝCVIKU

B + A1*   18 let 11.900 Kč
B + A2*   18 let 23.000 Kč
B + A*   24 let 24.000 Kč
       
Zálohu nutno uhradit před zahájením praktického výcviku !!!
Školné možno uhradit formou splátek !!!
       
školné – teorie – paušál pro skupiny AM, A1, A 700 Kč
školné – teorie – paušál pro skupiny B, C, T 1.100 Kč
školné – praktický výcvik údržby vozidla 500 Kč
školné – praktický výcvik údržby vozidla u skupin C a T 1.000 Kč
školné – zdravotní příprava (jedná se o skupinovou výuku, proto se účtuje i při neúčasti žáka nebo při předčasném ukončení kurzu) 500 Kč
       

CENY PRAKTICKÉHO VÝCVIKU NAD RÁMEC POVINNÉ VÝUKY + KONDIČNÍ VÝCVIK

AM 2 hod
300/500 Kč
4 hod
550/750 Kč
6 hod
800/950 Kč
+každé 2 hod
260 Kč
A1 2 hod
400/600 Kč
4 hod
700/900 Kč
6 hod
1.000/1.200 Kč
+každé 2 hod
300 Kč
A2 2 hod
400/600 Kč
4 hod
700/900 Kč
6 hod
1.000/1.200 Kč
+každé 2 hod
300 Kč
A 2 hod
400/600 Kč
4 hod
700/900 Kč
6 hod
1.000/1.200 Kč
+každé 2 hod
300 Kč
B 2 hod
600 Kč
4 hod
1.100 Kč
6 hod
1.600 Kč
+každé 2 hod
500 Kč
B+E 2 hod
600 Kč
4 hod
1.100 Kč
6 hod
1.600 Kč
+každé 2 hod
500 Kč
C 2 hod
800 Kč
4 hod
1.400 Kč
6 hod
2.100 Kč
+každé 2 hod
600 Kč
C+E 2 hod
1.000 Kč
4 hod
1.800 Kč
6 hod
2.700 Kč
+každé 2 hod
800 Kč
Ceny za lomítkem platí při výcviku se dvěma motorkami.

CENY OPRAVNÝCH ZKOUŠEK

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 150 Kč
Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla 150 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupin AM, A1, A2, A 450 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupiny B 300 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupiny C 450 Kč

DOKOUPENÍ JÍZD

    1 MOTO 2 MOTO
AM   300 Kč 500 Kč
A1   400 Kč 600 Kč
A2   400 Kč 600 Kč
A   400 Kč 600 Kč

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

AM, A1, A2, A 3.200 Kč
B 3.700 Kč
A, B 5.000 Kč
A, B, C/C+E 5.600 Kč
B, C/C+E, T 6.200 Kč
B+T 5.100 Kč
Psychologické vyšetření 2.300 Kč

 

V ceně je zahrnuta 2×45 minut jízda v autě /motorce z každé požadované skupiny + zkouška.

Nutno zaplatit správní poplatek na Městském úřadě 700,- (není zahrnut v ceně vrácení ŘP).