Ceník

CENÍK

CENÍK

CENY KOMPLETNÍHO VÝCVIKU

ROZŠIŘUJÍCÍ VÝCVIK

AM * mopedy, malé motocykly do 45km/hod. s objemem motoru do 50cm³ 15 let 6.000 Kč
A1* lehké motocykly do 125 cm3 a do 11 kW 16 let 7.900 Kč
A2* motocykly do 35 kW nebo do 0,2kW/kg 18 let 8.900 Kč
A* motocykly nad 35 kW nebo nad 0,2 kW/kg 24 let 9.900 Kč
B motorová vozidla do 3500 kg 18 let 10.300 Kč
T traktory a samojízdné pracovní stroje 17 let 12.000 Kč
A1/A2 (min. 2 roky držitel A1- plnohodnotné) 18 let 5.000 Kč
A2/A (min. 2 roky držitel A2)   5.000 Kč
A1/A (držitel méně než 2 roky) 24 let 5.500 Kč
A1/A2 (držitel méně než 2 roky) 18 let 4.800 Kč
RB/C   21 let 18.000 Kč
RB/B+E   18 let 5.500 Kč
RC/C+E   21 let 7.500 Kč
RB/T   18 let 5.000 Kč

* Ceny uvedené pro skupiny AM, A1, A2, a A jsou ceny MINIMÁLNÍ, které mohou být navýšeny dle cen nad rámec povinného výcviku a to při nezvládnutí jízdních dovedností v jednotlivých etapách výcviku. O této skutečnosti rozhodne učitel praktického výcviku.

SDRUŽENÝ VÝCVIK

CENY ČÁSTÍ VÝCVIKU

B + A1*   18 let 11 900 Kč
B + A2*   18 let 15 200 Kč
B + A*   24 let 16 200 Kč
       
Zálohu nutno uhradit před zahájením praktického výcviku !!!
Školné možno uhradit formou splátek !!!
       
školné – teorie – paušál pro skupiny AM, A1, A 700 Kč
školné – teorie – paušál pro skupiny B, C, T 1 100 Kč
školné – praktický výcvik údržby vozidla 500 Kč
školné – praktický výcvik údržby vozidla u skupin C a T 1 000 Kč
školné – zdravotní příprava (jedná se o skupinovou výuku, proto se účtuje i při neúčasti žáka nebo při předčasném ukončení kurzu) 500 Kč
       

CENY PRAKTICKÉHO VÝCVIKU NAD RÁMEC POVINNÉ VÝUKY + KONDIČNÍ VÝCVIK

AM 2 hod 300/500 Kč 4 hod 550/750 Kč 6 hod 800/950 Kč +každé 2 hod 260 Kč
A1 2 hod 400/600 Kč 4 hod 700/900 Kč 6 hod 1.000/1.200 Kč +každé 2 hod 300 Kč
A2 2 hod 400/600 Kč 4 hod 700/900 Kč 6 hod 1.000/1.200 Kč +každé 2 hod 300 Kč
A 2 hod 400/600 Kč 4 hod 700/900 Kč 6 hod 1.000/1.200 Kč +každé 2 hod 300 Kč
B 2 hod 600 Kč 4 hod 1.100 Kč 6 hod 1.600 Kč +každé 2 hod 500 Kč
B+E 2 hod 600 Kč 4 hod 1.100 Kč 6 hod 1.600 Kč +každé 2 hod 500 Kč
C 2 hod 800 Kč 4 hod 1.400 Kč 6 hod 2.100 Kč +každé 2 hod 600 Kč
C+E 2 hod 1.000 Kč 4 hod 1.800 Kč 6 hod 2.700 Kč +každé 2 hod 800 Kč
Ceny za lomítkem platí při výcviku se dvěma motorkami.

CENY OPRAVNÝCH ZKOUŠEK

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 150 Kč
Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla 150 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupin AM, A1, A2, A 450 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupiny B 300 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupiny C 450 Kč

DOKOUPENÍ JÍZD

    1 MOTO 2 MOTO
AM   300 Kč 500 Kč
A1   400 Kč 600 Kč
A2   400 Kč 600 Kč
A   400 Kč 600 Kč

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

AM, A1, A2, A 2.200 Kč
B 2.700 Kč
A, B 4.000 Kč
A, B, C/C+E 5.600 Kč
B, C/C+E, T 6.200 Kč
B+T 4.100 Kč
Psychologické vyšetření 1.900 Kč

 

V ceně je zahrnuta 2×45 minut jízda v autě /motorce z každé požadované skupiny + zkouška.

Nutno zaplatit správní poplatek na Městském úřadě 700,- (není zahrnut v ceně vrácení ŘP).