Ceník

CENÍK

CENÍK

CENY KOMPLETNÍHO VÝCVIKU

ROZŠIŘUJÍCÍ VÝCVIK

AM *   15 let 5 800 Kč
A1* lehké motocykly do 125 cm3 a do 11 kW 16 let 7 500 Kč
A2* motocykly do 35 kW nebo do 0,2kW/kg 18 let 8 500 Kč
A* motocykly nad 35 kW nebo nad 0,2 kW/kg 24 let 9 500 Kč
B motorová vozidla do 3500 kg 18 let 8 800 Kč
T traktory a samojízdné pracovní stroje 17 let 8 000 Kč
A1 / A2* (min. 2 roky držitel A1- plnohodnotné) 18 let 3 000 Kč
A2 / A* (min. 2 roky držitel A2)   3 000 Kč
A1 / A2* (držitel méně než 2 roky) 18 let 4 800 Kč
A1 / A*   24 let 5 100 Kč
RB / C   21 let 16 000 Kč
RB / B+E   18 let 5 000 Kč
RC / C+E   21 let 7 000 Kč
RB / T   18 let 5 000 Kč

* Ceny uvedené pro skupiny AM, A1, A2, a A jsou ceny MINIMÁLNÍ, které mohou být navýšeny dle cen nad rámec povinného výcviku a to při nezvládnutí jízdních dovedností v jednotlivých etapách výcviku. O této skutečnosti rozhodne učitel praktického výcviku.

SDRUŽENÝ VÝCVIK

CENY ČÁSTÍ VÝCVIKU

B + A1*   18 let 11 900 Kč
B + A2*   18 let 15 200 Kč
B + A*   24 let 16 200 Kč
       
Zálohu nutno uhradit před zahájením praktického výcviku !!!
Školné možno uhradit formou splátek !!!
       
školné – teorie – paušál pro skupiny AM, A1, A 700 Kč
školné – teorie – paušál pro skupiny B, C, T 1 100 Kč
školné – praktický výcvik údržby vozidla 500 Kč
školné – praktický výcvik údržby vozidla u skupin C a T 1 000 Kč
školné – zdravotní příprava (jedná se o skupinovou výuku, proto se účtuje i při neúčasti žáka nebo při předčasném ukončení kurzu) 500 Kč
       

CENY PRAKTICKÉHO VÝCVIKU NAD RÁMEC POVINNÉ VÝUKY + KONDIČNÍ VÝCVIK

AM 2 hod 300 Kč 4 hod 550 Kč 6 hod 800 Kč +každé 2 hod 260 Kč
A1 2 hod 400 Kč 4 hod 700 Kč 6 hod 1000 Kč +každé 2 hod 300 Kč
A2 2 hod 400 Kč 4 hod 700 Kč 6 hod 1000 Kč +každé 2 hod 300 Kč
A 2 hod 400 Kč 4 hod 700 Kč 6 hod 1000 Kč +každé 2 hod 300 Kč
B 2 hod 600 Kč 4 hod 1100 Kč 6 hod 1600 Kč +každé 2 hod 500 Kč
B+E 2 hod 600 Kč 4 hod 1100 Kč 6 hod 1600 Kč +každé 2 hod 500 Kč
C 2 hod 800 Kč 4 hod 1400 Kč 6 hod 2100 Kč +každé 2 hod 600 Kč
C+E 2 hod 1000 Kč 4 hod 1800 Kč 6 hod 2700 Kč +každé 2 hod 800 Kč
AM, A1, A2, A 2 hod + 400Kč při samostatné jízdě s doprovodem instruktora

CENY OPRAVNÝCH ZKOUŠEK

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 150 Kč
Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla 150 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupin AM, A1, A 450 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupiny B 300 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupiny B při doplňkovém výcviku 250 Kč
Zkouška z praktické jízdy skupiny C 450 Kč

DOKOUPENÍ JÍZD

    1 MOTO 2 MOTO
AM   300 Kč 500 Kč
A1   400 Kč 600 Kč
A2   400 Kč 600 Kč
A   400 Kč 600 Kč

ceny platné od 17. 05. 2016